Декларация за поверителност

При използването на нашия сайт, личните данни, които предоставяте се използват единствено с цел обработката на Вашата поръчка и доставянето на продуктите до Вас (условията, за което може да откриете тук).  Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

"Козметикс България Профешънъл" ЕООД с ЕИК: 204300125 и адрес седалище: гр. Варна, ул. "Граф Игнатиев" 17  събира и обработва лични данни на потребителите в качеството си на Администратор на лични данни е регистриран в комисията за защита на личните данни (ид. номер: 427205) от 30.03.2017. "Козметикс България Профешънъл" ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни, се отнася отговорно към тях и гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са пазят според законодателството на Република България. Те не се предоставят на трети страни освен в случаите, в които са необходими за доставка на закупен от Вас продукт или на законо-упълномощените лица.

Освен информацията, предоставена от Вас, може да събираме и други данни по време на Вашето посещение на сайта ни, като използваме инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други подобни. Тази информация използваме единствено с цел да направим използването на нашия сайт по-удобно и полезно, да Ви препоръчваме продукти, които бихте харесали. 

От своя страна "Козметикс България Профешънъл" ЕООД Ви моли да се отнасяте отговорно към паролата и потребителското си име в нашия сайт. Да не ги давате на никого, тъй като това осигурява достъп до Вашия профил и лични данни. Други ценни съвети при използването на нашия сайт и вашите лични данни включват: 

  • Честото сменяне на паролата, както и избягване използването на една и съща парола за различни профили в различни сайтове!
  • Ползването на обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене). При използване на обществен компютър или устройство винаги се уверявайте, че сте излезли от профила си, преди да сте изключили компютъра или сте напуснали мястото. 
  • Не разгласявайте сами Вашата лична информация! "Козметикс България Профешънъл" ЕООД никога няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата или номера на кредитната/дебитната си карта. "Козметикс България Профешънъл" ЕООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална. Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във сайта на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, за търсене на продукти в сайта ни, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в сайта или тогава, когато общувате със служители на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие може да предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, "Козметикс България Профешънъл" ЕООД може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където "Козметикс България Профешънъл" ЕООД публикува реклами, съдържание или анализи, "Козметикс България Профешънъл" ЕООД може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

"Козметикс България Профешънъл" ЕООД може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента.

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, моля, посетете страницата за отказване на абонамента.

"Козметикс България Профешънъл" ЕООД Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да кликнете на линка за отказване в края на е-мейла за промоция, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.

Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД.

Достъпни на сайта данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сахта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa "Козметикс България Профешънъл" ЕООД.

Чрез регистрирането в сайта, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от "Козметикс България Профешънъл" ЕООД и от партньори по договор на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД за:

  • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, и на трети лица, с които "Козметикс България Профешънъл" ЕООД има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
  • Участие в конкурси, промоции;
  • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
  • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
  • За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта;
  • Пазарни изследвания;
  • Следене на продажбени данни.

"Козметикс България Профешънъл" ЕООД може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на "Козметикс България Профешънъл" ЕООД, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

"Козметикс България Профешънъл" ЕООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

Използвайки имейл адрес office@cosmeticsbulgaria.com, Клиентите могат да:

– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;

– да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;

– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.

Настоящата декларация за поверителност е съставена като част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Дистрибуция на Българска Роза Карлово

Както повечето от вас може би вече знаят, 2018 започна с гръм и трясък за нас!  Това е

Розата в Черния ни Петък!

Черният петък е почти тук и ние сме развълнувани да обявим, че Cosmetics Bulgaria ще участв

Нагоре